linq

Linq Expression larını birleştirmek

Bu yazıda DataSourceRequest nesnesi ile kendi yazdığımız bir linq expression ı nasıl birleştireceğimizi anlatacağım. Bu işlemi bir .net sınıfı olan ExpressionVisitor sınıfı ile yapacağız. Kullanacağımız custom ExpressionVisitor şu şekilde

'.wch_stripslashes('
class ParameterUpdateVisitor : ExpressionVisitor
  {
    private ParameterExpression _oldParameter;
    private ParameterExpression _newParameter;

    public ParameterUpdateVisitor(ParameterExpression oldParameter, ParameterExpression newParameter)
    {
      _oldParameter = oldParameter;
      _newParameter = newParameter;
    }

    protected override Expression VisitParameter(ParameterExpression node)
    {
      if (object.ReferenceEquals(node, _oldParameter))
        return _newParameter;

      return base.VisitParameter(node);
    }
    public static Expression> UpdateParameter(Expression> expr,ParameterExpression newParameter)
    {
      var visitor = new ParameterUpdateVisitor(expr.Parameters[0], newParameter);
      var body = visitor.Visit(expr.Body);

      return Expression.Lambda>(body, newParameter);
    }
  }
').'


'.wch_stripslashes('
public Expression> KendoFilterExpression(DataSourceRequest req, Expression> predToJoin = null)
    {
      var str = "";
      if (req != null && req.Filter != null && req.Filter.Filters.Count() > 0)
      {
        str = req.Filter.ToExpressionMy(req.Filter.Filters.ToList(), CaseInSensitive);
        var dataVal = req.Filter.Filters.Select(a => (CaseInSensitive && a.Value.GetType() == "".GetType()) ? a.Value.ToString().ToUpperInvariant() : a.Value).ToArray();
        var kendoExp = System.Linq.Dynamic.DynamicExpression.ParseLambda(str, dataVal);

        if (predToJoin != null)
        {
          // linq içindeki parametreyi (a=> deki a) birleştireceğimiz expression ın parametresi ile aynı yapıyoruz
          kendoExp = ParameterUpdateVisitor.UpdateParameter(kendoExp, predToJoin.Parameters.Single());
          var e = Expression.Lambda>(Expression.And(predToJoin.Body, kendoExp.Body), kendoExp.Parameters);
          return e;
        }
        else
          return kendoExp;
      }
      else
      {
        if (predToJoin != null)
          return predToJoin;
        else
          return null;
      }
    }
').'