All posts by M. Cahid AYDIN

Sql Server Index Boyutlarını Tespit Etme

Sql server veritabanı üzerindeki tablolara koyduğunuz indexlerin KB cinsinden nekadar alan kapladığını siz de merak etmişsinizdir. İşte size bunu tespit edebileceğiniz sorgu. Pinal Dave’in sayfasından alıntılıyorum.

Detaylı bilgi için tıklayın

 

'.wch_stripslashes('SELECT
OBJECT_NAME(i.OBJECT_ID) AS TableName,
i.name AS IndexName,
i.index_id AS IndexID,
8 * SUM(a.used_pages) AS 'Indexsize(KB)'
FROM sys.indexes AS i
JOIN sys.partitions AS p ON p.OBJECT_ID = i.OBJECT_ID AND p.index_id = i.index_id
JOIN sys.allocation_units AS a ON a.container_id = p.partition_id
GROUP BY i.OBJECT_ID,i.index_id,i.name
ORDER BY OBJECT_NAME(i.OBJECT_ID),i.index_id
').'

Sql Server Index Kayıt Sayıları

Veritabanınızdaki tablolarda çeşitli indexleriniz var ve bu indexlerin sayılarını meraktan veya ihtiyaçtan öğrenmeniz gerekiyor.. İşte size hazır sorgu..

'.wch_stripslashes('SELECT
i.index_id IndexID,
i.name IndexName,
SUM(p.rows) TableRows,
o.name TableName
FROM sys.objects o
INNER JOIN sys.partitions p on o.object_id=p.object_id
INNER JOIN sys.indexes i ON i.index_id = p.index_id AND p.object_id = i.object_id
WHERE OBJECTPROPERTY(o.object_id,'IsUserTable') = 1
GROUP BY i.name,i.index_id, o.name
').'