Javascript ile html nesnelerinin yerini değiştirme

Javascript ile html nesnelerinin yerini değiştirme, yukarı aşağı kaydırma ve nesne silme işlemlerini basitçe nasıl yapabiliriz, işte size ufak bir örnek.

Başlık

<input type='text' id='baslik' name='baslik' />Değer

<input type='text' id='deger' name='deger' />

<input type='button' value='Ekle' onclick="AddItem()" />

<input type='button' value='Temizle' onclick="Clear()" />

<div id="data-list" name="data-list">

  <ul>

  </ul>

  <div id="data-list-count"></div>

</div>

function AddItem() {

  var baslik = $("#baslik").val();

  var deger = $("#deger").val();

  var dataListCount = GetCount();

  var dataListObj = $("#data-list").find("ul");

  var removeBtnText = "<a href='#' onclick='RemoveItem(event)'>Çıkar</a> ";

  var upBtnText   = "<a href='#' onclick='UpItem(event)'   >Yukarı</a> ";

  var downBtnText  = "<a href='#' onclick='DownItem(event)'>Aşağı</a> ";

  var itemText = "<li>"+dataListCount+" - " + removeBtnText + downBtnText + upBtnText + "<span class='badge'>" + deger + "</span>" + baslik + "</li>";

  dataListObj.append(itemText);

  UpdateCount();

}

function RemoveItem(e) {

  var evt = e || window.event; // this assign evt with the event object

  var current = evt.target || evt.srcElement; // this assign curr

  if($(current).parent().is("li")) {

    $(current).parent().remove();

  }

  UpdateCount();

}

function UpItem(e) {

  var evt = e || window.event; // this assign evt with the event object

  var current = evt.target || evt.srcElement; // this assign curr

  var upItem = $(current).parent().prev();  if (upItem !== null && upItem.is("li")) {

    $(current).parent().swapWith(upItem);

  }

  UpdateCount();

}

function DownItem(e) {

  var evt = e || window.event; // this assign evt with the event object

  var current = evt.target || evt.srcElement; // this assign curr

  var downItem = $(current).parent().next();  if (downItem !== null && downItem.is("li")) {

    $(current).parent().swapWith(downItem);

  }

  UpdateCount();

}

function Clear() {

  var baslik = $("#baslik").val();

  var deger = $("#deger").val();

  var dataListObj = $("#data-list").find("ul");

  dataListObj.empty();

  UpdateCount();

}

$.fn.swapWith = function(swap_with_selector) {

  var el1 = this;

  var el2 = $(swap_with_selector);  if ( el1.length === 0 || el2.length === 0 )

    return;  var el2_content = el2.html();

  el2.html(el1.html());

  el1.html(el2_content);

};

function GetCount()

{

  return $("#data-list").find("ul").find("li").length;

}

function UpdateCount() {

  $("#data-list-count").text("Toplam " + GetCount() + " seçenek");

}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir